Ściana TV w kamieniu ozdobnym, dekoracyjnym TV Wand in the stone wall decorative ornamental

Plik został dodany przez niezarejestrowanego użytkownika
Podczas roku był konkurs który był dla wiernych widzów moich filmów . Konkurs pod tytułem " UPOLUJ GRATA " czyli zrób zdjęcie tylnej reklamy na samochodzie w trakcie gdy samochód jest w ruchu , nagrodą był remont Twojego jednego pomieszczenia wybranego przez Ciebie . Zdjęcie trzeba było wysłać we wiadomości na moim fanpage https://www.facebook.com/TomaszSzafarek . Oto bez zbierania żadnych cegiełek czy innych sposobów Żebrania na widzach lub uzyskiwanie pieniędzy od osób trzecich tylko swoimi środkami i dzięki zarobkom z You Tube czyli Wam oglądającymi i klikającymi na reklamy podczas moich filmów i ich nie pomijania przed moimi filmami tak wygląda pokój . Osoba która jako jedyna wysłała zdjęcie , nawiasem mówiąc nikt więcej niestety nie był chyba zainteresowany ,a szkoda Podaję link do całej PLAYLISTY z tego remontu https://www.youtube.com/watch?v=BMsLltC5Re0&list=PLR90dG7CbJiEm-v5boYjvpsGXafDnh87P Ostatni odcinek w Styczniu 2017 Robocizna i materiały na wyniosły by ok. 10.000,- dokładnie opisane będzie to w ostatnim odcinku , oczywiście inwestora wyniosły ZERO Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku :) Jest to prezent Szafarek Tomasz - Partner You Tube. Wszelkie prawa zastrzeżone. --------------------------------------------------------------------------- Translation into English was Google translator While he was a contest that was faithful viewers of my films .Competition under the title "Take a picture of the rear window" or take a photo of the back of advertising on the car while the car is in motion, the reward was the renovation of your one room of your choice. Image had to send in a message on my fanpage https://www.facebook.com/TomaszSzafarek. Here without collecting any bricks or other ways to gather on the audience or getting money from third parties only their means and through earnings from You Tube or watching you and click the ads on my videos and they do not skip in front of my films so it looks like the room. The person who was the only one sent the picture, by the way no one else, unfortunately, was not interested in perhaps a pity I've included a link to the whole playlist from the repair https://www.youtube.com/watch?v=BMsLltC5Re0&list=PLR90dG7CbJiEm-v5boYjvpsGXafDnh87P The last episode in January 2017 Labor and materials amounted to approx. 10.000, - it will be exactly as described in the last episode, of course, the investor amounted to ZERO Merry Christmas and happy new year :) It is a gift
dodano: 2017-04-13 17:59:10·w kategorii: Ciekawe różności·
Plik Ściana TV w kamieniu ozdobnym, dekoracyjnym TV Wand in the stone wall decorative ornamental komentujesz jako: gość